2224032370 Ανθ/γου Ρεγκούκου & Αλεξ. Βουλή, Μαρμάρι info@ge-ftoulis.gr