2224032370 Ανθ/γου Ρεγκούκου & Αλεξ. Βουλή, Μαρμάρι g.ftoulis1@gmail.com
Πιστοποιητικό ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου
Τεχνικό Γραφείο Φτούλης Γεώργιος & Ποδαρά Ελευθερία
Μηχανολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρολογικά - Ναυπηγικά - Πυρασφάλεια - Μαρμάρι Εύβοια

 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ζητείται από το ΔΕΔΔΗΕ όταν:
    • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό του προμηθευτή (π.χ. της Δ.Ε.Η) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
    • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή προμηθευτή (π.χ. να φύγει από τη ΔΕΗ) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
    • ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή του (π.χ. επαύξηση) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
    • ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
    • ηλεκτροδοτείται εργοταξιακή παροχή
    • ολοκληρώνεται κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
    • ολοκληρώνεται η επέκταση ή η τροποποίηση κάποιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Επίσης, στη σελίδα
Έλεγχος ΥΔΕ μπορείτε να ελέγξετε αν έχει λήξει το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο (γραφείο, κατάστημα κλπ) ώστε να μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή να επανασυνδέσετε το ρεύμα ή να αλλάξετε πάροχο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Ηλεκτρολόγου για τη ΔΕΗ.


Μη ξεχνάτε ότι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου δεν είναι απλά ένα χαρτί. Πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες που θα προστατεύσουν το χώρο σας από μια βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (π.χ. πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα) καθώς και εσάς από τις νομικές συνέπειες ενός ατυχήματος (π.χ. ηλεκτροπληξία). Για αυτό μη ψάχνετε μόνο για το πιο φθηνό Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου. Ένα Πιστοποιητικό ΔΕΗ με μικρό κόστος δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ασφάλεια σας.